KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu açıklama, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) gereğince, sizi bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.

Değerli Misafirlerimiz ve Ziyaretçilerimiz, JİVA BEACH RESORT Doğantur Turizm İnşaat Taahhüt Nakliyat Akaryakıt LPG Otogaz İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme” yazısı ile sizlere, KVKK’ da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, toplanma yöntemi ve tüm bu işlemleri yapmamızın hukuki sebepleri ile veri sahibi olarak sahip olduğunuz haklarınızı işbu Aydınlatma Bildirimi kapsamında aşağıda bilginize sunuyoruz.

Hangi Kişisel Verilerinizi Toplanıyor

Şirketimizin iş ve faaliyetleri kapsamında, müşterilerimize ait işlediğimiz kişisel veriler genellikle şunlardır:

 1. Kimlik bilgileri; Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile nüfus cüzdanı, pasaport ve benzeri kimlik belgesi üzerinde yer alan yaş, fotoğraf gibi kimlik verileri,
 2. Sözleşme ve doldurulan formlar gibi çeşitli belgeler üzerinde yer alan imza, kimlik, iletişim ve hukuki işlem verileri,
 3. İletişim bilgileri; Adres, ikametgâh adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numaraları, cep telefonu numarası gibi iletişim verileri,
 4. Kişisel bilgiler; Doğum tarihi, uyruk bilgisi vb.
 5. Çocuklarınıza ilişkin bilgiler; Doğum tarihi, yaşı vb.
 6. Banka hesap bilgileri, fatura bilgileri, rezervasyon için alınan bilgiler, kredi kartı bilgisi, ödeme kayıtları, borç ve alacak dökümleri gibi finansal verileri,
 7. Hizmetlerimiz hakkında tercih, beğeni, yorumlarınız gibi işlem verileri (örn: sigara içme bilgisi, tercih edilen kat, yastık talebi gibi), konaklarken ve konakladıktan sonra sorularınız, yorumlarınız, anket formlarınız(istek, şikâyet, anlaşmazlıklar)
 8. Üçüncü taraflardan bilgi iletimi; Tur operatörleri, seyahat acenteleri ve rezervasyon sistemleri ve diğerleri üzerinden yaptığınız rezervasyonlar aracılığı ile tesisimize iletilen bilgiler.
 9. İnternet aktiviteleri; Jiva Beach Resort web sitelerine bağlantı (ıp adresleri, tanımlama bilgileri vb.) Online rezervasyon, sosyal ağdaki Jiva Beach Resort sayfaları, facebook oturum açma vb. gibi ağ üzerinden oturum açma sistemleri)
 10. İşletme giriş – çıkış kayıtları gibi fiziksel mekân güvenliği verilerini (araç plaka bilgileriniz, güvenlik kamera kaydındaki ses ve görüntüleriniz),
 11. Konaklama sırasında restoranda yeme/içme bilgileri
 12. Size daha iyi hizmet verebilmemiz, sağlığınızı gözetmemiz ve spa kullanabilmeniz amacı ile işlemek zorunda olduğumuz hassas nitelikteki sağlık verileri (örneğin; geçirilen hastalıklar, alerjen durumlar, eklem problemleri, hamilelik, tansiyon vb.) 18 yaşından küçük kişiler hakkında toplanan bilgiler ad, uyruk ve doğum tarihiyle sınırlıdır ve bu bilgiler bize yalnızca bir yetişkin tarafından verilir. (Metin içerisinde yukarıda sayılı verilerin hepsi birlikte "Kişisel Veri" olarak anılacaktır.)
 13. Sağlık Bilgileri,
 14. IP Adresi, internet sitesi giriş, çıkış ve gezinme bilgisi, Genel bir kural olarak, Şirket kişisel verileri doğrudan sizden toplamaktadır. Sizin hakkınızda toplanan kişisel verilerin üçüncü bir kişi tarafından iletildiği ve/veya saklandığı çoğu durumda ise bu bilgiler, üçüncü kişilerden alınmadan önce izninizin olduğundan emin olarak hareket edilir. İlgili yasalar veya mevzuat gereklilikleri tarafından izin verildiği ya da gerekli olduğu hallerde, sizin hakkınızda bilginiz veya rızanız olmadan bilgi toplayabiliriz.

Neden Kişisel Veri Toplanıyor, Kişisel Verilerinizi Paylaşıyor muyuz?

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz özellikle sizlerle hizmet ilişkimizi kurmak, yönetmek veya sona erdirmek de dahil olmak üzere hizmet sunumu amaçlı olarak kullanılmakta ve paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz özellikle;

 1. Hizmet sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükler ile yasal/idari yükümlülüklerin yerine getirebilmesi,
 2. Otelimizin, müşterilerimizin sağlık ve güvenliğinin sağlanması,
 3. Müşterilerimize karşı olan yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi, sözleşmelerin ifası,
 4. Finans ve muhasebe işlerinin takibi,
 5. Müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasıve bu kapsamında doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 6. Müşteri şikâyetlerini takip edilebilmesi,
 7. Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 8. Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 9. Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 10. Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 11. Transfer süreçlerinin planlaması ve yönetimi,
 12. Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırılabilmeniz için gerekli iş ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi,
 13. Bina ve tesis yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,
 14. Veri sahibinin kendisinin, otel içindeki diğer misafirlerin ve personelin sağlığının korunması amacıyla, gerekli hallerde oda değişikliği (izolasyon odasına alma) işlemini gerçekleştirebilmek için,
 15. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 16. Demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini,
 17. Teknik ve ticari iş güvenliğinin temini,
 18. Kurum operasyonlarının güvenliğinin temini,
 19. Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 20. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlaması, alt yapısının oluşturulması ve yönetimi,
 21. Kamu güvenliğine ve kamu sağlığına ilişkin hususlarda kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi, Ve tüm bu süreçlerin denetimi ve icrası amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve kullanılmaktadır.

Şirketimiz, Kanun’un 4. Maddesindeki genel ilkeleri gözetmek suretiyle, meşru amaçlar doğrultusunda ve amaçla bağlantılı olarak toplamakta olduğu kişisel verilerinizi kaydeder, saklar, mevzuattan doğan yükümlülüklerini ifa edebilmek için günceller, mevzuattaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla veya hizmet ilişkisinin kurulması ve devamı boyunca gerekli oldukça veya Şirkete yasalarla emredilmiş olan yükümlülükleri yerine getirilebilmek için veya müşterilerin yararına bir hak tesis edileceği zamanlarda işleriz. Bununla birlikte sadece işbu Aydınlatma Bildiriminde yer verilen işlenme amaçlarıyla sınırlı olacak şekilde, resmi ve idari kurumlar ile denetimler kapsamında denetim firmalarına, size karşı üstlendiğimiz yasal ve sözleşmesel edim ve taahhütlerin ifası gerektirdikçe e-fatura, e-arşiv, depolama, bilgi teknolojileri ve bilişim sistemleri hizmetlerinin temini amaçlarıyla ilgili hizmet sunucuları, aracıları ve tedarikçilerine, gereken hallerde mali, hukuk, gümrük ve diğer mesleki danışmanlarımıza, ulaşım, konaklama, yurtiçi ve yurtdışı organizasyon firmaları ile acente ve ajanslara aktarabiliriz. Bu kapsamda üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında meydana gelebilecek hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki tüm önlemler ile aktarım yapılan kişilerden de gerekli gizlilik taahhüdü ve güvence alınacaktır.

Yasal yükümlülükler kapsamında ve gereği olarak, bunlarla sınırlı olmamak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılabilir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşlendiği

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri "özel nitelikli" olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek - vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Otelimiz özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır. Siz Değerli Misafirlerimiz ve Ziyaretçilerimizden topladığımız özel nitelikli kişisel verilerinizi, aşağıda yer verdiğimiz amaçlarla sınırlı olarak topluyor ve saklıyoruz:

 1. Kamu sağlığının korunması,
 2. Ziyaretleriniz ve konaklamalarınız sırasında sizin, çalışanlarımızın ve işyerinde bulunan diğer üçüncü kişilerin sağlığının temin edilmesi,
 3. Sizlerin ve işletmelerimizin fiziksel güvenliğinin ve çevrimiçi işlem güvenliğinin sağlanması,
 4. Şirket faaliyetlerinin gerekli mevzuata uygun yürütülmesi ve ürün güvenliği ve sağlığa uygunluğunun temini amaçlarıyla, sizlerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmedikçe Şirketin meşru menfaatlerinin temini ve korunması için işlenmektedir.

Jiva Beach Resort olarak özel nitelikli kişisel verilerinizi, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işlemektedir:

 • Açık Rızanızın Bulunması Durumunda

İçinde bulunduğunuz şartları Otelimiz ile paylaşarak kendinize özelleştirilmiş hizmet talep edebilmekte ve bu amaçla özel nitelikli verilerinizi paylaşabilmektesiniz. (Örneğin boyun fıtığı nedeniyle ince yastık istenmesi, kalp rahatsızlığı nedeniyle giriş katta oda talep edilmesi, fıstık alerjisi nedeniyle kuruyemiş içermeyen tatlı hazırlamamızı talep edilmesi, gluten alerjisi nedeniyle glütensiz yemeklerin servis edilmesi, ve tesiste sunulan hizmetlerden faydalanmak için gerekli olan sağlık koşullarını sağlayıp sağlamadığınıza dair karar verilebilmesi amacı ile ilgili spor aktivitesi hizmetlerinden yararlanmanıza engel olacak bir rahatsızlığınızın bulunup bulunmadığına dair verdiğiniz sağlık bilgileriniz vb.). Otelimiz içerisinde açık rızanız ile alınan bu sağlık bilgileri hizmet aldığınız tesis içerisinde sadece sorumlularının görmesi sağlanacak şekilde kurum içerisinde dahi sınırlandırılmıştır. Sizlerin özel nitelikli verilerini paylaşarak tanımladığınız ihtiyaçlarınıza yönelik özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz ve sizlerin bu ihtiyaçlarınızı gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için Otelimiz, özel nitelikli verilerinizi ancak ilgili açık rızanızı alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir. Özel nitelikli sağlık verileriniz ve diğer tercihleriniz ile ilgili özel nitelikli verileriniz kurum içi hizmetin sağlanması ve aldığınız hizmet doğrultusunda siz değerli misafirlerimizin hayati risk oluşturacak faktörlerin en aza düşürülmesi amacı ile kurum içerisinde sadece hizmeti sağlacak personelimiz ile sınırlı şekilde paylaşılmaktadır. Özel nitelikli bu verileriniz kurum içi diğer çalışanlarımız veya 3. Taraflar ile asla paylaşılmaz. Özel nitelikli bu verilerin korunması amacı ile gerekli tüm idari ve teknik önlemler alınarak ciddiyet ve hassasiyet ile verilerin korumasına özen gösterilmektedir.

 • Açık Rızanızın Bulunmaması Durumunda

Hassas nitelikteki sağlık verileriniz dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz sadece kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilmektedir. Sağlığınızla ilgili hassas nitelikli özel kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. Bunun dışında açık rızanız alınmadan sağlık verileriniz ancak açık rızanızın alınmayacağı durumlarda ( Kaza geçirmeniz, Açık rızanızı beyan edemeyecek düzeyde hastalanmanız, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda ) sadece sağlık kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Otelimizin güvenliğinin tesisi ve Otelimiz tarafından ziyaretçilerimize ve misafirlerimize
sunulmuş olan hizmetlerimizden faydalanmanız, Otelimiz erişim kayıtlarının yönetimi, kanun ve
mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve kurumumuzun kanunlar ile belirlenen
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile aşağıda detaylandırdığımız amaçlar ile işlenmektedir.

Müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
Oda rezervasyonlarını ve konaklama isteklerini yönetmek:

 • Yasal belgeleri muhasebe standartlarına uygun bir şekilde oluşturmak, Faturalama hizmetlerini yönetmek ve saklamak.

Otel konaklamanızı yönetmek:

 • Hizmet kullanımlarınızı izlemek (telefon, bar, ödemeli TV vb.)
 • Odalara erişimi yönetmek.
 • Oteldeki konaklamaları sırasında uygunsuz davranışlarda bulunan müşterilere yönelik listelerin iç yönetimi (agresif ve antisosyal davranışlar, otel sözleşmesine uyulmaması, güvenlik düzenlemelerine uyulmaması, hırsızlık, hasar veya ödemeyle ilgili olaylar).
 • Pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek, markalarımızı tanıtmak.
 • İhtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak için ürünlerimizi ve hizmetlerimizi uyarlamak ve geliştirme.
 • Size gönderdiğimiz ticari teklifleri ve promosyon mesajlarını özelleştirmek.
 • Açık rızanızın olduğu durumlarda Jiva Resort Otel tarafından oluşturulan özel teklifler ve yeni hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek.
 • Konaklama öncesinde, sırasında ve sonrasında müşterilerle olan ilişkilerimizi yönetmek.
 • Hedeflenen iletişimleri göndermek amacıyla rezervasyon geçmişine ve müşterilerin seyahat tercihlerine dayalı olarak segmentasyon işlemlerini gerçekleştirmek.
 • İstatistik ve ticari puanlar geliştirmek ve raporlama gerçekleştirmek.
 • Yeni veya eski müşterilerin tercihlerini bilmek ve kişiselleştirilmiş hizmet sunmak.
 • Açık rızanızın olduğu durumlarda size bültenler, promosyonlar ve turizm, otel veya hizmet teklifleri göndermek veya sizinle telefondan iletişime geçmek.
 • Bülten, promosyon, turizm teklifleri ve memnuniyet anketleri aboneliğinden çıkma isteklerini yönetme.
 • İtiraz etme hakkını dikkate almak ve itiraz süreçlerini yönetmek.
 • Söz konusu oteli etkileyen ciddi olayların (doğal felaketler vb.) gerçekleşmesi halinde Otelimizde kalan kişileri aramak için özel telefon hizmetlerinden yararlanmak.
 • Anket yapmak ve anket ile müşteri yorumlarını analiz etmek.
 • İddiaları/şikayetleri yönetmek.
 • Özellikle aşağıdaki alanlarda Otelimizin web siteleri kullanımınızı güvence altına almak ve geliştirmek:
 • Gezinmeyi geliştirmek.
 • Güvenlik ve sahtekârlık önlemek.
 • 1774 Sayılı Kimlik Bilgilendirme kanunu çerçevesindeki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
 • İlgili diğer mevzuatların getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek. (örneğin İSG Faaliyetleri, Vergi usul Kanunu Yükümlülükleri vb.)

Bunun dışında kişisel verilerinizin işlenmesindeki en temel amaç sizleri daha iyi ağırlamak ve siz değerli misafirlerimizin hizmetlerimizden daha fazla ve kesintisiz olarak yararlanmasıdır.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı

Otel bünyesinde hizmetlerin sağlanması amacıyla Kişisel verilerinize İzala Boutique Hotel ve iştirakleri tarafından erişilebilmekte, kişisel verileriniz gerektiği zaman bu şirketlere aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, bulut bilişim gibi) hizmet veren kuruluşlar, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan finans kuruluşları, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, Otel'in faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere ve belirlenen amaçlarla, iş ortaklarımıza ve yetkili kurum ve kuruluşlara Otelimiz teknik birimlerinin kontrolünde gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü ve sınırlı olacak şekilde (yurt içinde) aktarılabilmektedir ve/veya erişime açılabilmektedir. Verilerinizin yurt içi aktarılması esnasında Otel'imiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Yasal yükümlülükler çerçevesinde ve gerekmesi halinde Kişisel Verileriniz devlet kurumlarına, yargı organlarına, uluslararası sözleşmelerle kurulmuş yabancı misyonlara (büyükelçilikler, konsolosluklar vs.) aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Saklama Süresi

Kişisel Verilerinizi, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu sürenin sonuna kadar, böyle bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre sonuna kadar işlenecektir. Bu sürelerin dolması halinde Kişisel Verileriniz re'sen veya talebiniz üzerine derhal mevzuat kurallara uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Bu süre içerisinde Kişisel Verilerinizde bir değişiklik olması durumunda kayıtlarınızın güncel ve doğru tutulabilmesi Jiva Beach Resort Otele bilgi verme yükümlülüğünüz bulunmaktadır.

Otel Tesislerinin Kamera ile Gözetimi

Tesisimizin giriş ve çıkışları, koridorlar, ortak alanlar ve tesislerin dış cepheleri tesis güvenliği, misafirlerimizin güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği amacıyla kameralar ile görüntülenmekte ve belirtilen alanlarda kamera simgesi bulunmaktadır. Bu görüntülere ilişkin olarak da Anayasa ve KVKK hükümlerince haklarınızın saklı olduğunu belirtmek isteriz. Kamera ile gözetim ve kayıt amacı; iş yerinde gerçekleşmesi olası, özellikle hırsızlık gibi bir takım eylemlerin teşhis edilmesidir. Bu kayıtlara yalnızca Otelin yetkili birimleri tarafından erişilebilmektedir. Kayıtlar, güvenlik amaçları ile 15 gün süre ile muhafaza edilmekte olup, sürenin bitiminde imha edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hangi Hukuki Sebeplerle Toplandığı

Müşterilerimize ait kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümlerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.


Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde yer alan; “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunu meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, toplantı odaları ve etkinlik alanları, yemek alanları, giriş bekleme alanı, otopark, asansörler ve kat koridorları hizmet alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntüler kayıt altına alınmakta suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.


Çevrimiçi Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler ise, Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.


Otelimizde konaklama ve otel tesisleri içerisinde sunulan hizmet süreçlerinin gerekliliklerinin ifa edilmesi kapsamında Bildirimin 3. maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde, konaklama ve diğer hizmet süreçlerinin yürütülebilmesi ve/veya Otel'in yasal yükümlülükleri dahil tüm yükümlülüklerinin ifa edilebilmesi adına Kişisel Verileriniz aşağıdaki yöntem ve vasıtalar ile Otelin ilgili departmanları ve yetkili diğer departmanlar tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir ve işlenebilmektedir:

 • Şahsen Başvurularınızda elden, Otel'e ait web siteleri vasıtasıyla, elektronik postayla, postayla, referanslar aracılığıyla veya Otel'in çalıştığı çözüm ortakları ve tedarikçiler (Örneğin seyahat acenteleri, tur şirketleri, rezervasyon siteleri) ve/veya internet siteleri, sosyal medya hesaplarıaracılığı ile.
 • Farklı şekillerde (yüz yüze, telefon, telekonferans, video konferans, faks vb) yapılabilecek görüşmeler sırasında edinilen bilgiler ile. Kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun'un 5. Maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir;
  • Açık rızanızın bulunması,
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan sizin yahut bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
  • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek ve açık rızanız alınmak kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,

Özel Nitelikteki Sağlık Verileriniz açık rızanıza bağlı olarak veya Kanun'un 6. Maddesinde sayılı şartların gerçekleşmesi halinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz; 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlar uyarınca işlenmektedir. Jiva Beach Resort Otel Kişisel Verilerinizin işlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, AB veri koruma mevzuatları (GDPR ) ve KVKK başta olmak üzere ilgili yasal mevzuatta belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız

Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Gereken şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilmeye ilişkin hakları uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik yöntemlerle analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde, web sitemizdeki KVKK Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurup “Jiva Beach Resort Karagedik mah. 1104. Sok. No:14 Kocaçalış Fethiye/MUĞLA” adresine ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize, [email protected] Başvurunuzdaki talepleriniz, talebin niteliğine bağlı olarak en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrı bir maliyet gerektirmesi halinde, Veri Görevlisine Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret alınabilir.